Felanmälan

Felanmälan för gemensamma utrymmen görs till Nabo på telefon 010-288 00 26 (öppet kl 7-16) eller e-post felanmalan@nabo.se. Även fel som avser den egna lägenheten kan göras här av bostadsrättshavaren. De ”fel” som bostadsrättshavare enligt stadgarna har underhållsansvar för faktureras bostadsrättshavaren.

Akuta fel ska också anmälas till Nabo på telefon 010-288 00 26 (jour vardagar kl 16-07 samt helgdagar). Jouren ska endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär. Jourpersonalen som svarar hjälper till med en professionell bedömning.

Självklart ska man inte tveka att kontakta Nabos Jour på vardagar och helger om ett allvarligt problem uppstått men jourutryckningar kostar extra och är dyra för föreningen. Om ni själva har orsakat felet eller om felet gäller något som ni som bostadsrättsinnehavare enligt stadgarna har underhållsansvar för så kommer ni själva att bli fakturerade för utryckningen.

Läs också under ”Reparera & renovera” vad som är ditt eget ansvar och vad som är föreningens.