Felanmälan

Felanmälan för gemensamma utrymmen görs till Riksbyggens Dag&Natt på tel 0771 860 860 eller via “Mitt Riksbyggen” på Riksbyggens hemsida. (Inloggning görs med BankID.) Även fel som avser den egna lägenheten kan göras här av bostadsrättshavaren. De “fel” som bostadsrättshavare enligt stadgarna har underhållsansvar för faktureras bostadsrättshavaren.

Akuta fel ska också anmälas till Riksbyggens felanmälan Dag&Natt. Om problemet uppstått under kvällstid eller på en helg och behöver åtgärdas genast så skickar Riksbyggen ärendet vidare till jouren som sköts av Securitas Jourmontör.

Självklart ska man inte tveka att kontakta Riksbyggens felanmälan om ett allvarligt problem uppstått men jourutryckningar kostar extra och är dyra för föreningen. Om ni själva har orsakat felet eller om felet gäller något som ni som bostadsrättsinnehavare enligt stadgarna har underhållsansvar för så kommer ni själva att bli fakturerade för utryckningen.

Läs också under ”Reparera & renovera” vad som är ditt eget ansvar och vad som är föreningens.