Kontakt

För generella frågor maila solnahus.nr1@gmail.com.
För felanmälan kontakta Riksbyggen på 0771 – 860 860.

Styrelsen
Mikael Svensson, Ordförande
Klas Berggren, vice ordförande
Malin Blomberg, sekreterare
Christer Öndemark, ledamot
Sarah Hamzei, ledamot
Dan Petersson, suppleant
Elisabeth Ellström, suppleant