Fastighetsskötare

Föreningen anlitar Nabo för service av fastigheterna. I deras ansvar ingår rondering av våra fastig­heter, åtgärdande av enklare fel och förebyggande underhåll som t.ex. byte av trasiga ljuskällor och justering av våra entréportar samt att uppmärksamma styrelsen på större reparationer som behöver utföras.

För utomhusskötseln sommar- och vintertid anlitar vi JE Mark- och anläggningsteknik AB. Exempel på åtgärder som de utför är omhändertagande av vår mark och trädgård, snöskottning etc.