Förvaltning

Solnahus nr 1 anlitar ekonomisk och teknisk förvaltning från Riksbyggen. Den ekonomiska förvaltningen innebär bland annat att det är Riksbyggen som skickar ut avgiftsavier, hjälper styrelsen med budget och årsbokslut. Tack vare att Riksbyggen hanterar föreningens ekonomi har vi inte någon “ekonom” som styrelsepost utan “vår” ekonom jobbar på Riksbyggen. Detta borgar för kontinuitet och hög kvalitet i skötseln av föreningens ekonomi.

För frågor om månadsavgift eller dylikt går det bra att direkt kontakta Riksbyggen.

Den tekniska förvaltningen omfattar underhållsplanering och löpande drift som säkerställer fastigheternas nuvarande och framtida värde. Föreningen vänder sig till Riksbyggen för att få deras hjälp med att anlita leverantörer om något underhåll eller reparation ska göras som går utanför vårt avtal med Riksbyggen. Även föreningens bostadsrättsinnehavare kan anlita Riksbyggen för underhåll av sin lägenhet och betalar då kostnaden för åtgärden själv.