Trivselregler

Balkonger: Grillning är inte tillåten på balkongen av brandsäkerhetsskäl. Observera att balkongen inte är till för permanentförvaring av bohag som inte hör till normal balkongmöblering. Det är heller inte tillåtet att skaka mattor och sängkläder från balkongen. Balkonglådor ska av säkerhetsskäl monteras på insidan av balkongen. Boende på bottenvåningen får montera balkonglådor på utsidan. Markiser får inte monteras.

Gård och grill: Föreningens uteplatser med utemöbler är till för alla i föreningen. Grillar finns att låna i hus 12 och 16. Det går inte att boka uteplatserna så vi måste samsas om de platser som finns. Tänk på dina grannar och anpassa ljudnivån därefter och försök att se till att det är tyst efter kl 23:00. Städa efter er och ställ tillbaka grillen i hus 12 och 16. Tänk på brandrisken, se till att engångsgrillar, fimpar och annat är riktigt släckta innan ni slänger dem. Cigarettfimpar får inte slängas på gården.

image4144

Hemförsäkring: När du bor i en bostadsrätt så räcker inte en vanlig hemförsäkring. Du måste ha en speciell hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Om något händer i din lägenhet som skadar andra delar av huset, exempelvis ett vattenläckage, kan du nämligen bli skyldig att ersätta bostadsrättsföreningens självrisk på fastighetsförsäkringen. Denna summa kan ofta uppgå till höga belopp. En vanlig hemförsäkring täcker här bara lösöre och inte lägenheten och dess fasta utrustning vilket bostadsrättstillägget gör.

Rökning: Rökning är inte tillåtet i föreningens allmänna utrymmen.

Säkerhet: Lämna inte entré- och källardörrar öppna utan tillsyn. Lämna inte ut portkod till obehöriga.

Allmänna utrymmen: Inget utrymme i källaren, förutom dina egna förråd, får användas för någon form av förvaring. Grovsopor och farligt avfall får inte ställas i källaren eller barnvagnsförrådet. Barnvagnar får av brandsäkerhetsskäl inte stå i trappuppgångarna utan skall förvaras antingen inne i lägenheten, rollator/barnvagnsförråden vid entréerna eller i cykelrummet i källaren.

Säkerhetsdörr: Kostnaden för säkerhetsdörr står bostadsrättsinnehavaren för själv. Beställning och installation får dock endast ske efter styrelsens godkännande. Föreningen har regler för vilket fabrikat, vilken färg mm som gäller. Detta för att vi ska ha ett enhetligt utseende i trapphusen.

För att säkerställa enhetligheten på dörrar i trapphuset har Brf satt upp följande riktlinjer vid inköp av säkerhetsdörr: Färgen på säkerhetsdörren skall vara björk, företrädesvis grå ram (vit ram kan dock medges). Märken som godkänts och använts tidigare är Swedoor och Dalroc. Det finns några medlemmar som bytt till dörrar i bok – denna färg är INTE godkänd av föreningen.

Störningar: För att alla i föreningen ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn och respekterar varandra. Självklart har man rätt att ha fest då och då men tänk på ljudnivån. Meddela gärna grannarna i förväg om du tänker ha fest. Tänk på att husen är gamla och ljudisoleringen inte är den bästa. Särskilt inte från trapphusen in till lägenheterna. Om du blir störd av en granne så försök gärna i första hand att prata med personen i fråga – det hjälper nästan alltid. I annat fall, kontakta styrelsen. Lista på styrelsen finns på anslagstavlorna i trapphusen.

Tänk på att höga störande ljud inte ska förkomma efter kl. 22:00 t.ex. att borra i väggar eller spela hög musik.