Mäklarinfo

Brf Solnahus nr 1 består av fyra huskroppar och 63 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Fastighetens adresser är Förrådsgatan 12, 14, 16 och 18. Föreningen innehar fastigheten Grankvisten 1 med tomträtt.

Vanliga frågor:

Vi hoppas att vi här besvarar de vanligaste frågor som mäklare brukar ha. För mer information om föreningen se ”Medlemsinfo”. Om svar på någon fråga saknas så kontakta styrelsen.

Årsredovisning?

Föreningen har s.k. brutet räkenskapsår från 1 september till 31 augusti. Varje år, i slutet på  januari, brukar årsredovisningen för föregående räkenskapsår vara klar och finnas på hemsidan.

Förutom information om resultat- och balansräkning finns i årsredovisningen uppgifter om bl.a. föreningens fastighetslån och vilka leverantörer som anlitas för olika tjänster. Under rubriken ”Väsentliga händelser efter räkenskapsåret” finns information om föreningens framtida planer om t.ex. eventuella ändringar av årsavgift, planerade renoveringar/underhåll etc.

Hämta den senaste årsredovisningen (2022-2023).

Stadgar?

Stadgar

Antal lägenheter i föreningen?

63

Förråd tillhörande lägenheten?

Alla lägenheter har två förråd i källaren.

Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande?

Det finns tvättstuga, torkrum och cykelrum i källaren till varje hus. Barnvagns- och rullatorrum finns vid entréportarna. Dessutom finns det en snickarverkstad och ett mangelrum i en av fastigheterna.

Vad ingår i avgiften?
Den avgift, som betalas varje månad, är uppdelad på:
 • årsavgift (här ingår vatten samt TV Bas, TV Box, bredband och telefoni)
 • värmeavgift (värmeavgiften, som är fast, ingår inte i årsavgiften)
Uppvärmning?

Fjärrvärme

IP-TV/Bredband?

Föreningen är ansluten till ett gruppavtal via Telenor (ingår i avgiften). I gruppavtalet ingår bredband med hastighet 500/500 Mbit/s, TV Bas, TV Box, premiumrouter och telefoni.

Finns parkeringsplatser?

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Från 1 juli 2020 har bostadsstiftelsen     Signalisten ansvar för uthyrning och köhantering av Solna stads 7000 parkeringsplatser. Man ställer sig i kö genom att registrera sig på Signalistens webbplats.

Överlåtelseavgift & pantsättningsavgift – vem debiteras?

Överlåtelseavgift om 3,5% av gällande basbelopp debiteras säljaren. Pantsättningsavgift om 1,5% av gällande basbelopp per pant debiteras låntagaren.

Inga andra avgifter/debiteringar tas ut av föreningen eller förvaltaren vid ett ägarbyte.

Vilket underhåll, renoveringar & kontroller har gjorts under åren?
 • 2024 Utbyte av värmeväxlare och avgasare i fastighetens undercentral
 • 2020 Renovering av tvättstugor och torkrum i samtliga hus
 • 2020 Förbättring av trädgård, bl.a. har ett staket vid trottoaren bytts ut mot en häck
 • 2020 Undersökning/filmning av fastigheternas dagvattenledningar utomhus och där det var stopp har nya ledningar dragits och anslutits till nya stenkistor
 • 2020 Energideklaration – energiklass E
 • 2019 Radonmätning – bra resultat under gränsvärdet
 • 2019 Utbyte av sänkpump i fastigheternas undercentral
 • 2019 Reparation av stentrappa och ny asfalt mellan hus 14 och 16
 • 2019 Reparation av rostangripna armeringsjärn, källaren i hus 16
 • 2018 Spolning av stammar, golvbrunnar och dagvattenbrunnar
 • 2017 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) inkl. rensning/rengöring av frånluftskanaler och tilluftsventiler
 • 2016 Elsystemet utbytt i elcentralerna
 • 2014/2015 Fasadrenovering inkl. tilläggsisolering samt byte av balkongdörrar och fönster med 2+1-glas och byte av takpannor
 • 2013 Installation av rökluckor i trapphusen mot vinden
 • 2011 Tilläggsisolering av vindarna
 • 2007 Målning och renovering av burspråk
 • 2007 Radonmätning – bra resultat under gränsvärdet
 • 2003 Fönsterrenovering
 • 1997 Tvättstuga
 • 1996 Byte av elstigar/elcentral
 • 1995 Stambyte badrum och kök
 • 1991 Tak och balkonger
Tomträttsavgäld?

Till och med 2043

Accepteras andelsmedlemskap t.ex. mellan föräldrar & barn? 

Föreningen godkänner att föräldrar och barn äger en bostadsrätt tillsammans. Det räcker att enbart förälder eller barn bor i bostadsrätten. Båda parter måste dock äga viss andel av bostadsrätten (föreningen godkänner minst 1 % men fråga er bank hur stor minsta andel de godkänner). Om man inte äger någon del, utan enbart bor i bostadsrätten (som någon annan äger) är det istället en andrahandsupplåtelse som kräver styrelsens tillstånd.

Finns det några hyresrätter kvar?

Nej

Accepteras juridisk person som köpare?

Nej

Är föreningen en s.k. äkta bostadsrättsförening?

Ja

Till vem & på vilken adress skickas ansökan om medlemskap?

Handlingarna skickas till vår digitala postadress hos vår förvaltare Nabo:

Brf Solnahus nr 1                                                                                                                                              NABO 9905, FE61710776 Stockholm 

Mäklare hänvisas till maklarservice.nabo.se och registrerar där överlåtelsen/ansökan om medlemskap (endast mäklare kan logga in via länken).

Sidan är uppdaterad 2024-06-16