Mäklarinfo

Föreningen Brf Solnahus nr 1 består av 4 huskroppar och 63 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Fastighetens adresser är Förrådsgatan 12, 14, 16 och 18. Föreningen innehar fastigheten Grankvisten 1 med tomträtt.

Vanliga frågor:

I den här listan hoppas vi att vi besvarat de vanligaste frågorna som mäklare brukar ha. För mer information om föreningen se “Medlemsinfo”. Om svar på frågan saknas så kontakta styrelsen.

Årsredovisning?

Förutom information om resultat- och balansräkning finns i årsredovisningen uppgifter om bl.a. föreningens fastighetslån och vilka leverantörer som anlitas för olika tjänster. Under rubriken “Styrelsens kommentar” finns information om föreningens framtida planer om t.ex. eventuella ändringar av årsavgift, planerade renoveringar/underhåll etc.

Hämta den senaste årsredovisningen (2018-2019).

Vad ingår i avgiften (värme, vatten, tv, bredband)?
Den avgift, som betalas varje månad, är uppdelad på:
 • årsavgift (här ingår vatten samt TV Bas, TV Box,  bredband och telefoni)
 • värmeavgift (dvs. värmen ingår inte i årsavgiften)
Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande: barnvagnsrum, bastu, gård, grillplats mm?

Det finns tvättstuga, torkrum och cykelrum i källaren till varje hus. Barnvagns- och rullatorrum finns vid entréportarna. Dessutom finns det en snickarverkstad och ett mangelrum i en av fastigheterna.

Förråd tillhörande lägenheten finns på vinden/källaren?

Alla lägenheter har två förråd i källaren.

Antal lgh i föreningen?

63

Finns det några hyresrätter kvar?

Nej

Accepteras juridisk person som köpare?

Nej

Till vem och på vilken adress skickas ansökan om medlemskap?

Föreningen förvaltas av Riksbyggen Ekonomisk förening. Ansökan om medlemskap/ överlåtelse skickas till Riksbyggens digitala tjänst: https://overlatelse.riksbyggen.se/

Är föreningen en sk äkta bostadsrättsförening?

Ja

Vad är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag & vem i fråga debiteras?

Överlåtelseavgift om 2,5% av gällande basbelopp debiteras säljaren. Pantsättningsavgift om 1% av gällande basbelopp per pant debiteras låntagaren.

Inga andra avgifter/debiteringar tas ut av föreningen eller förvaltaren vid ett ägarbyte.

Uppvärmning?

Fjärrvärme

Tomträttsavgäld?

Till och med 2043

Vilka renoveringar har gjorts under åren?
 • 2019 Utbyte av sänkpump i fastigheternas undercentral
 • 2018 Spolning av stammar, golvbrunnar och dagvattenbrunnar
 • 2017 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) inkl. rensning/rengöring av frånluftskanaler och tilluftsventiler
 • 2016 Elsystemet utbytt i elcentralerna
 • 2014/2015 Fasadrenovering inkl tilläggsisolering samt byte av balkongdörrar och fönster med 2+1-glas och byte av takpannor
 • 2013 Installation av rökluckor i trapphusen mot vinden
 • 2011 Tilläggsisolering av vindarna
 • 2007 Målning och renovering av burspråk
 • 2007 Radonmätning – bra resultat under gränsvärdet
 • 2003 Fönsterrenovering
 • 1997 Tvättstuga
 • 1996 Byte av elstigar/elcentral
 • 1995 Stambyte badrum och kök
 • 1991 Tak och balkonger
 IP-TV/Bredband?

Föreningen är ansluten till ett gruppavtal via Telenor (ingår i avgiften). I gruppavtalet ingår bredband med hastighet 150-250 Mbit/s, TV Bas, TV Box, premiumrouter och telefoni.

Finns parkeringsplatser?

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Från 1 juli 2020 kommer bostadsstiftelsen     Signalisten att ta över uthyrning och köhantering av Solna stads parkeringsplatser och då kommer 7000 parkeringsplatser att finnas för uthyrning i Solna stad.

Hur ser föreningen på detta med delat ägande? Ex; är det ok att ett barn bor i lägenheten men att föräldrarna äger den eller är det krav att den som bor ska äga en viss del?

Inga problem. Men vi råder ändå att skriva 5-10% på barnet.