Medlemsinfo

Som innehavare av en bostadsrätt är du inte ”hyresgäst” utan medlem och delägare i föreningen. Strikt talat äger du inte din lägenhet utan innehar en besittningsrätt. Detta innebär i praktiken att du till exempel inte får göra vilka ingrepp som helst i lägenheten utan föreningens tillåtelse. Föreningen företräds av en styrelse som ger eventuella tillstånd till förändringar.

Som medlem i bostadsrättsföreningen Solnahus nr 1 är du medansvarig för föreningens skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om, och beviljats, medlemskap i föreningen delar du ansvaret för föreningen, fastigheten och gemensamma utrymmen med övriga medlemmar.

På rubrikerna till höger på den här sidan hittar du bland annat information om praktiska frågor, gemensamma utrymmen, vad du är ansvarig för och vad som är föreningens ansvar, felanmälan och gemensamma tjänster som TV och Internet.

Föreningens drift och skötsel delas lika mellan samtliga medlemmar genom en årsavgift. Årsavgiften delas upp på månatliga betalningar, dvs. den månadsavgift som du betalar varje månad. Detta är alltså inte en ”månadshyra”.

GDPR (dataskyddsförordningen)

Bostadsrättsföreningen Solnahus nr 1 samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, hyresgäst eller leverantör. Vår hantering av dina personuppgifter sker ifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som den har för att driva sin verksamhet.

Om du har frågor eller funderingar så kan du vända dig till styrelsen på e-post                            solnahus.nr1@gmail.com eller per post till Brf Solnahus nr 1,  NABO 9905, FE 617,                107 76 Stockholm.