JOUR – AKUTA FEL

Vid akuta fel ska Riksbyggens vanliga felanmälan Dag&Natt på tel 0771-860 860 kontaktas. Om problemet uppstått under kvällstid eller på en helg och behöver åtgärdas genast så skickar Riksbyggen vidare ärendet till jouren som sköts av Securitas Jourmontör.

Självklart ska man inte tveka att kontakta Riksbyggens felanmälan om ett allvarligt problem uppstått men jourutryckningar kostar extra och är dyra för föreningen. Om ni själva har orsakat felet eller om felet gäller något som ni som bostadsrättsinnehavaren enligt stadgarna har underhållsansvar för så kommer ni själva att bli fakturerade för utryckningen.