Parkering

Föreningen har inte egna parkeringsplatser att hyra ut. Vi är hänvisade till kommunens     allmänna parkeringsplatser på gatan. Boendeparkering innebär att boende i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Från 1 juli 2020 kommer bostadsstiftelsen Signalisten att ta över uthyrning och köhantering av de platser som tidigare hyrdes ut av Solna stad. Sammanlagt kommer det efter 1 juli 2020 att finnas drygt 7000 parkeringsplatser i Solna stad. Skyltar med texten “Boende Solna” anger var parkering kan ske.

Läs mer på Solna stads och Signalistens hemsidor; https://www.solna.se/boende–miljo/parkera-i-solna/forhyrd-parkering och  https://www.signalisten.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=8faaf5d0-74f8-4ba3-a80f-66bd7d632392

Vår tomtmark är inte en parkeringsplats. Respektera de boende på de lägre våningarna som blir störda av parkerande och startande bilar. Alla har inte samma dygnsrytm och beroende på jobbsituation sover en del när du kommer hem från jobbet. Respekteras inte detta kan vi komma att tvingas vidta åtgärder som bommar och parkeringsböter.