Medlemsbladet Grankvisten

Föreningen har ett informationsblad som heter ”Grankvisten” vilket utkommer ca 3-4 gånger per år. Bladet innehåller aktuell blandad information och kallelse till städdagar och föreningsstämma. Namnet ”Grankvisten” är också namnet på vårt kvarter.

Om det är något du saknar information om – hör av dig till Styrelsen!