Nabo fastighetsförvaltning

Genom Nabo, vår förenings förvaltare, har du som boende via Nabos webbsida tillgång till en kundportal.

Här kan du bl.a. se dina egna fakturor och avier från Nabo, läsa de dokument som styrelsen lagt upp (bl.a. medlemsbladet ”Grankvisten”, årsmötesprotokoll, stadgar, årsredovisning, riktlinjer vid renovering och andrahandsuthyrning), få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och se status för felanmälningar och beställningar.

Logga in med BankID i din kundportal på Nabos webbsida för mer information.