Riksbyggen

Genom Riksbyggen, vår förenings förvaltare, har du som boende via Riksbyggens hemsida tillgång till “Mitt Riksbyggen”.

Här kan du bl.a. se dina egna fakturor och avier från Riksbyggen, läsa de dokument som styrelsen lagt upp (bl.a. medlemsbladet “Grankvisten”, årsmötesprotokoll, stadgar, årsredovisning, riktlinjer vid renovering och andrahandsuthyrning) se status för felanmälningar och beställningar och ta del av medlemserbjudanden.

Gå till Riksbyggens hemsida på www.riksbyggen.se och logga in på “Mitt Riksbyggen” genom att använda Bank ID. (För mer information se Riksbyggens hemsida.)